София и Атланта отвориха вратите си за диалог, партньорство и обмен на добри практики за идентифициране на иновативни модели за градско развитие. Като част от това сътрудничество, което стартира през януари 2024 г., столицата беше посетена от делегация от град Атланта в състав Чандра Чарли и Джон Ръдърфорд Сейдел, съответно главен и заместник-директор по устойчивост, и Джон О' Баейву, директор за градско земеделие и хранителни системи за град Атланта.

Делегацията в София беше приета от заместник-кмета в направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева и заместник-кмета в направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие" Иван Гойчев.

Целта на посещението беше да се изучат на място добри примери в областта на устойчиво градско развитие и цифровизация, управление на отпадъците и кръгова икономика, както и възможностите за градско земеделие. Посещението беше в рамките на Програма за международно градско сътрудничество в Северна Америка (IURC), чийто тийм лидер, Дейвид Калво, също беше в София, съобщиха от Столична община.

В рамките на визитата делегацията от град Атланта посети Столичното предприятие за третиране отпадъци, за да се запознае с процесите на обработване на отпадъци. В двата града управлението на отпадъци има съществени различия като например в Атланта все още няма няма голям фокус на местната власт върху изграждане на система за разделно събиране и рециклиране. Не съществува централизирано управление на отпадъците и всеки град в САЩ взема автономно решение какъв подход да избере. Особен интерес гостите от Атланта показаха към разделното събиране и управление на отпадъците от текстил и от органичните отпадъци. Общо разбиране е, че дигитализирането на всички процеси, свързани с отпадъците, е задължително условие за ефективното управление на цялата система, като се започне правилното разделяне още при източника като се стигне в най-добрия случай до връщането на отпадъка в икономиката като ресурс.

Делегацията от Атланта прояви засилен интерес към възможностите за градско земеделие. София все още е съвсем в началото на подобна инициатива, но има своите първи успешни примери с няколко градски споделени градини, където жителите на столицата могат да отглеждат чисти плодове, зеленчуци и подправки чрез щадящи околната среда земеделски практики. По този повод беше посетен малък парцел в "Студентски град", където делегацията видя на практика как междублоково пространство, бивш паркинг, е превърнато в градина, в която има обособени малки парцели, в които граждани отглеждат растения без изкуствени торове и синтетични средства за защита.

В срещите взеха участие общинският съветник Пламена Терзирадева, представителят на гражданската организация "За Земята", Данита Заричинова, директорът на дирекция "Планиране и управление на дейностите по отпадъци“, Емил Георгиев и заместник-кметът на район "Оборище", както и Божидар Емануилов ,представител на общността, която се занимава с градско земеделие.