Днес, 12 юни в Златоград се провеждат дейности по дезакаризация на тревните площи на обществени места, които ще бъдат обработени с препарати против кърлежи и бълхи.

Пръскането започна в 06.00 часа на 12.06.2024 г.

Влизането в обработените терени е забранено!

От Общината призовават, гражданите да бъдат особено предпазливи 24 часа след третирането на площите.

Необходим е строг родителски контрол и недопускане навлизането и игра на децата в обработените терени, в периода от 12.06.2024 г. до 13.06.2024 г.

Собствениците на домашни животни, птици и пчели, да ограничат достъпа на животните до обществените тревни площи в горецитирания период.

Обработени против кърлежи, ще бъдат тревни площи, които не бяха третирани при първоначалното пръскане, в края на месец май, разположени по ул. "Беловидово", ул. "Хан Аспарух", ул. "Ахрида", ул. "Миньорска" и ул. "Костадин Фердинандов“.

Всички третирани площи ще бъдат обозначени с предупредителни табели.

Дезакаризационните и дезинсекционните мероприятия ще бъдат извършени от "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ БГ" ООД  гр. София.