Велико Търново е домакин на въвеждащите срещи за кметовете и председатели на общински съвети на общините от Северен централен район за планиране. Разговорите стартираха днес и ще продължат и утре, предаде кореспондент на "Фокус“. Градоначалниците обсъждат предизвикателствата пред местната власт в предстоящия 4-годишен период на управление, задачите и отговорностите, които промените в законодателството възлагат на общините.

Сред основните теми са значението и потенциалът на междуобщинското сътрудничество, въпроси по стратегическото планиране и подготовката на управленските програми, взаимодействието между кмета и администрацията с общинския съвет и комисиите, структурирането на общинската администрация и системната работа за повишаване капацитета на служителите. В регионалната среща вземат участия ръководствата на общините от областите Велико Търново, Силистра, Разград, Русе и Габрово.

Форумът бе открит от кмета на старопрестолния град и председател на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов. Той подчерта, че кметовете и общинските съвети имат основание за заслужена гордост, защото въпреки трудните обстоятелства през предходния мандат, стабилността на общините бе запазена, успешно бе поддържан диалогът в работата с общинските свети и бе натрупан безценен опит за управление при кризи.

"Изминалият мандат, белязан от поредица от изпитания, беше труден тест на нашите умения да намираме работещи решения в проблемни ситуации: пандемия, икономическа криза, война и бежанска криза, високи цени на енергоносители, политическа криза. Сега имаме всички основания да се гордеем, че усилията ни да изградим и поддържаме добра комуникация с правителствата се наложиха като стил на работа на местната власт. Нещо повече, нашата конструктивност формира и  необходимия респект към предложенията на общините, които НСОРБ представя и защитава в хода на преговорите с централната власт“, отбеляза Панов.

Той изтъкна още, че стабилността на местната власт в тези трудни години беше основният стабилизиращ фактор.

"Кметовете сме гръбнака на държавата и доказахме, че не се огъваме лесно“, каза още Панов.  Той припомни, че Управителният съвет (УС) на Сдружението успя да постигне за поредна година значителен ръст на средствата за общините. С повече от 67%  в сравнение с 2020 година са нараснали средствата, с които разполагат общините. Над 8 млрд. средства по европрограми и национални механизми за финансиране са привлекли общините.

По един от най-горещите проблеми, който вълнува хората – санирането, УС на НСОРБ продължава нелекия процес на преговори с различни министерства, с настояването да се търси трайно решение на проблемите с енергийното обновяване на жилищата. Сдружението предложи да бъдат търсени механизми за създаване на фонд, който да гарантира в средносрочен план цялостно решаване на въпроса.

За общините от Северния централен район за планиране от ключово значение са държавните инвестиции в транспортна свързаност. Автомагистрала "Хемус“ и скоростния път Русе -Велико Търново като част от  важен международен транспортен коридор. Тези проекти са важно условие за балансирано развитие на Северна България, каза още Даниел Панов.

НСОРБ дава пример за екипна работа, акцентира в изказването си кметът на старата столица.

През последните години приоритет в работата на НСОРБ е работата с общините по разгръщане на собствения им потенциал за икономическо развитие. Този процес включва освен привличането и задържането на инвеститори, но и ефективното управление на различни дейности чрез собствени общински дружества или участие в управлението на търговски дружества.

Въвеждащите срещи на НСОРБ са и възможност кметовете, общинските съветници и председателите на ОС да обменят опит и наблюдения за своята работа и да споделят конкретни казуси, които са валидни за работата на много от общините. Лектори в първия ден на форума са кметовете на община Елена Дилян Млъзев, на Дряново Трифон Панчев и на Русе Пенчо Милков, както и председателят на Общинския съвет във Велико Търново Венцислав Спирдонов, който е и председател на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България.

Утре /13 февруари/ делегатите от Северния централен район за планиране ще изберат своите кандидати за членове в новия Управителен съвет на НСОРБ и представителите на местната власт в Регионалния съвет за развитие.