В живота на един общински съветник има и хубави моменти. Вчера се приеха новите приоритетни области и финансови параметри на програма “Европа". Като председател на програмния съвет на програмата за мен е от изключително значение тя да се използва ефективно. Това заяви Цветелина Симеонова-Заркин във Facebook, видя "Фокус".

Известно е, че общинските съветници в СОС одобриха Столична община да актуализира и продължи Програма "Европа", която е с 1 247 000 лв. целеви средства, предвидени в гласувания бюджет на Столична община.

Ето какво още каза по този повод Цветелина Симеонова-Заркин:

В София има най-много регистрирани граждански организации в страната, които в партньорство с общинските структури могат да допринасят за осигуряване на по-добър живот в столицата.

Новите приоритетни области, подкрепени единодушно от целия програмен съвет, са ориентирани в четири направления.

Първата приоритетна област е провеждане на летни програми за устойчиво развитие. Дългата лятна ваканция на децата в предучилищна и училищна възраст от една страна е предизвикателство за родителите, а от друга- възможност те да бъдат включени в дейности, които засилват връзката на децата с природата и интереса им към нея, стимулират здравословен и природосъобразен начин на живот; развиват творческия им потенциал, насърчават интереса им към обществените процеси, историята и културата на града и развиват техните умения.

Втората приоритетна област е въвеждане на европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти с цел развитие и популяризиране на дейността им и реалното им включване в осъществяването на общинските културни политики.

Третата приоритетна област е максимално широко формулирана, като отговаря на общинските, европейските и глобалните приоритети в полза на обществото.

Четвъртата приоритетна област е ориентирана към развитието на София като устойчива туристическа дестинация. Целта е да се разгърне потенциала на столицата като се подкрепят проектни предложения ориентирани към социализация на културното историческо наследство, опазването и развитието на термалното наследство на столицата, прилагане на иновативни решения и европейски добри практики за развитие на туризъм на Витоша и планините около София.

За тези направления са предвидени целево средства в размер на 1 млн. лв. До края на месеца предстои да се подготви документацията и електронната платформа за кандидатстване, а през май и юни да се проведат информационни дни и подаване на проектните предложения.