Цветков е дългогодишен председател на Сметната палата. Името му нашумява след като през януари депутатите от ГЕРБ, ДПС, БСП и Български възход гласуваха освобождаването му в спешен порядък. Цветан Цветков е кандидатът за кмет на столичния район “Лозенец" от коалиция “Синя София"

Професионалната кариера на г-н Цветков преминава в сферата на финансовия контрол - от ревизор се издига до директор на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. В тази област той води преговорите с ЕС за хармонизиране на законодателството ни преди присъединяването.

Последователно  ръководи вътрешния одит и е зам. председател на Сметната палата.

Цветан Цветков е един от основателите на Института на вътрешните одитори в България, който е част от международния такъв. В института членуват над 500 професионалисти от областта на вътрешния одит, контрола и оценката на риска от всички сектори на икономическия живот в страната.

Цветан Цветков е и главен редактор на сп. "Финансов контрол" (2001-2005 г.) и сп. "Вътрешен одитор" (2004 - 2005 г.).

Роден и израснал в квaартал "Лозенец".