В инициатива на Сдружение на “Младите лекари" през декември 2023 г. бяха извършени над 30 профилактични прегледи в с. Дебелт. Кампанията имаше изключително силен отзвук, а интересът към посещението - нестихващ.

Вследствие на това, по предложение на д-р Стамен Пишев - председател и д-р Диян Господинов - изп. директор на Сдружение “Младите лекари", на редовно заседание на Управителния съвет се взе решение да бъде проведена още една кампания и да се предостави възможност на жителите на бургаското село да се срещнат отново с тях.

А ето и статистиката: Извършени профилактични безплатни прегледи - над 80; Процентно съотнощение - жени, 75 % и мъже, 25%; Средна възраст 73 години

Доволните пациенти получиха множество информационни материали и топло отношение. С провеждането на подобен тип акции, Сдружение “Младите лекари" продължава да поддържа и затвърждава своите принципи и политики, а именно опазване на здравето с навременни, регулярни медицински прегледи и доверие в милосърдието и грижовността на здравните работници.

Очаква се още през месец май да бъдат обновени посещенията на младите лекари по пенсионерски клубове в Община Бургас, продължение на кампанията “Грижа за Вашето здраве".