Районна прокуратура – Стара Загора внесе обвинителен акт срещу М.К. на 61 г., М.А. на 39 г., М.С. на 40 г. и С.С. на 31 г., съобщиха от пресцентъра на институцията. Четиримата са предадени на съд за това, че в периода от 2 април 2018 г. до 11 ноември 2019 г., в качеството си на длъжностни лица – управител, главен счетоводител, специалист човешки ресурси и шофьор, като помагач, са присвоили 76 324 лв. собственост на радневската Многопрофилна болница "Д-р Димитър Чакмаков“.

Обвиняемите лица са били на трудови договори. В горепосочения период са сключили редица граждански договори с "възложител“ – лечебното заведение, по които "изпълнителят“ не е извършвал посочените дейности, но във всички случаи е имало плащане.

Предложението да бъдат съставени такива договори било направено от М.К. в качеството й на управител на лечебното заведение. Така сумите, представляващи възнаграждение по договорите, трябвало да бъдат получени от обвиняемите.

Посочените в тях дейности реално не са били извършвани. В част от договорите възложител била М.К., а изпълнител или тя в качеството й на лекар, или някой от другите обвиняеми лица. В друга част от договорите като получатели на сумите били посочвани други лица, които обвиняемите познавали по друг повод и разполагали с данните от личните им карти.

Подписите на "получател“ били имитирани от някой от обвиняемите, тъй като разполагали със снимки на личните карти на някои от лицата, посочени като получатели. Паричните суми по договорите не били изплащани по банков път, а са получавани от обвиняемите лично. Парите до момента не са възстановени.

Районният съд в Раднево насрочи разпоредителното заседание по делото през септември.