Днес - 11.06.2024 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна – карето, заключено между ул. Козлодуй, ул. Александър Дякович, бул. Христо Ботев, ул. Бачо Киро, ул. Русе, ул. Кавала, електрозахранени от ТП 332 и ТП 1096.

От 09:30 ч. до 16:30 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - КК Чайка ул. Саша Попов, електрозахранени от ТП 1660.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 16:30 ч. в районите на KK Чайка и м-ст Ален мак.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – южна промишлена зона – БКТП 72 Провадия.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до17:00 ч. в районите на гр. Провадия.

От 09:00 ч. до 11:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – Южна промишлена зона – БКТП 76 Провадия, ТП Бетон, БКТП ПС, БКТП 74 Асфалтова база, ТП 1 Провадия, ТП Фабрика, ТП Геобаза, ТП 4 и МТП 5 ЗСК.

Днес от 09:00 ч. до 11:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – ул. Стефан Шиков, ул. Теменуга и ул. Христо Илиев Коев, електрозахранени от ТП ПС Ерека и МТП 41 Провадия.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Свети Никола, м-ст Евксиновград, м-ст Константин и Елена, м-ст Траката, м-ст Сухо дол (Куру дере), м-ст Бриз Юг, м-ст Фатрико дере.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на част от района на м-ст Евксиновград и част от м-ст Траката.

Днес от 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Изгрев, м-ст Кокарджа, ул. Маргарита, ул. Орхидея, ул. Подвис в м-ст Изгрев, ул. Череша, електрозахранени от ТП 1734 и ТП 1730.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Езерово - ул. Васил Левски, ул. Добруджа, ул. Клокотница, ул. Марцияна, ул. Победа, ул. Светлина, ул. Цар Самуил, ул. Черно море, местност Лозята и местност Пътека тала, електрозахранени от ТП 5.

Днес от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Млада гвардия.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Златина, с. Белоградец, с. Доброплодно, с. Ягнило.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Изворник, с. Кракра.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Есеница, с. Калоян, с. Искър – ТП 4 , ТП 5 , ТП 7.

Днес от 08:00 ч. до 15:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Господиново.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 15:30 ч. в районите на с. Рудник и с. Юнец.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Староселец – клиентите, електрозахранени от МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Габърница – клиентите, електрозахранени от МТП 2.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – Северна промишлена зона, м-ст Шашкъните, кв. Север бл. 1, бл. 2, бл. 3, бл. 7, бл. 8.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Провадия.

От 10:00 ч. до 11:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - ул. Васил Петлешков 12, ул. К. Д. П. Георги Боев 4, 6, ул. Народен юмрук 2, 4, 6, 12, ул. Неделчо Кайков 1, 3, електрозахранени от ТП 1099.

Днес от 13:00 ч. до 14:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - кв. Чайка бл. 65, бл. 66, бл. 67 вх.Г, електрозахранени от ТП 210.

От 09:00 ч. до 10:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - ул. Евлоги Георгиев 8, 10, 12, ул. Арх. Петко Момчилов 21, 23, 27, електрозахранени от ТП 269.

Днес от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - ул. Подвис 20, електрозахранени от ТП 1139.