Безценната за правото книга "60 години българско правосъдие 1878 - 1941"  дари на Регионална библиотека "Пейо Яворов" проф. Снежана Начева, бивш конституционен съдия, едно от знаковите имена в юридическата общност в България. Тя разказа историята на изданието и за неговата уникалност. Жестът на  проф. Снежана Начева има голяма стойност и поради нейният принос в областта на правото, преподавателската дейност и приносът към юридическата наука. Емоционалната раздяла със стойностната книга я прави още по-ценна за получателите от Библиотеката.

Това стана в присъствието на  дарителят проф. Снежана Начева, Иво Баев - Председател на Постоянна комисия по правни въпроси в Общински съвет Бургас, Диана Саватева - Заместник-кмет Култура и вероизповедания Община Бургас, Димо Гочев – Председател на Съюза на юристите в Бургас и домакинът, който прие дарението, г-жа Яна Кършийска - Директор на Регионална библиотека "Пейо К. Яворов".

Към ценното дарение беше прибавен още един жест - редки юридически книги подари  на библиотеката адвокат Иво Баев.

С ценното дарение на книгата "60 години българско правосъдие 1878 - 1941 " и книгите подарени от адвокат Иво Баев ще бъде поставено началото на Юридическа сбирка от ценни и редки издания към Музейната част на Библиотеката. Тя ще бъде придружена с информация за книгите и дарителите.