Бюджетът на Хасково за 2024г. е в размер на 154 502 024 лв. по приходната и по разходната част. Днес се проведе обществено обсъждане и представяне на основните инвестиционни проекти и политики, които ще бъдат изпълнявани през настоящата година, съобщиха от общината.

В началото на обсъждането кметът Станислав Дечев помоли всички присъстващи с едноминутно мълчание да почетат паметта на починалия общински съветник от Общински съвет Хасково Росен Атанасов.

"Рекордният размер на бюджета на Хасково за 2024г. е обусловен от няколко фактора: повишаването на минималната работна заплата, увеличаването на разходите заради инфлацията и на трето, но не на последно място, успехите на общинска администрация при подготовката и спечелването на проекти по различни европейски програми, включително и по Плана за възстановяване и устойчивост и програмата на Правителството за финансиране на общините“, каза при представянето на Бюджет 2024 кметът на Хасково Станислав Дечев.   

Планираните инвестиционни разходи за 2024г. надхвърлят 41.5 млн. лева. За поредна година при управлението на кмета Станислав Дечев общинският дълг е 0 лв. Община Хасково е без задължения за погасителни вноски по заеми.

Бюджетите на кметствата и населените места с кметски наместници през тази година надхвърлят 8 330 000 лв. Инвестиционните разходи за тях са в размер на 2 220 000 лв., а ремонтните дейности там- над 2 106 000 лв. Тези разходи включват още възнаграждения и осигурителни вноски на кметове на кметства и кметски наместници,  читалищна дейност; текущи ремонти, улично осветление, поддръжка и почистване на територии за обществено ползване, ремонт и поддръжка на улична инфраструктура, селищни празници, осигуряване на видеонаблюдение и други.

"Запазването на бюджетна устойчивост е първостепенна задача, чието решение изисква правилна финансова политика, обоснована на доброто управление на публичните ресурси, недопускане на популистки и необосновани предложения и решения. Планирането на нереалистични и прекомерно високи приходи с цел осигуряване на по- големи разходни възможности, би влошило "финансовото здраве“ на нашата община“, каза при представянето на бюджета Радослав Ванчев- гл. експерт "Бюджет“ в Община Хасково.

Инвестиционната програма за 2024г. е 41,5 млн. лв. -  близо двоен размер спрямо предходната година. В допълнение са предвидени ремонтни дейности на улични настилки на стойност 2.7 млн. лв. и на сгради публична собственост за над 1 млн. лв.