Бургас ще е домакин на специализирано изложение за възобновяеми енергийни източници, превозни средства с нулеви емисии и зарядни станции.

То ще се проведе в периода 12 – 13 октомври от 09:00 до 19:00 часа в Енергийния офис на Община Бургас в Културен дом НХК.

Изложението има за цел да представи и запознае посетителите с постиженията и работата на публичния и частния сектор при:

- изграждане на фотоволтаични и соларни инсталации;

- инсталации за отопление и охлаждане използващи ВЕИ;

- умни решения за сгради, подпомагащи управлението на енергията и енергийната ефективност;

- изолационни материали и технологии за подобряване на енергийната ефективност на сгради;

- зарядна инфраструктура за нулево емисионни превозни средства;

- превозни средства с нулеви емисии.

По време на изложението ще бъдат изнесени тематични лекции от експерти в сферата на енергийната ефективност.