43 925 929 лева са вложени в различни проекти, реализирани на територията на община Павликени в последните четири години. Това отчете кметът инж. Емануил Манолов в края на своя мандат, предаде кореспондент на "Фокус“. Изпълнени са общо 45 проекта, като 32 от тях са инфраструктурни.

"Можем да обобщи, че днес Община Павликени е в стабилно финансово състояние – разходите ни са толкова, колкото са приходите. Използваме общински дългове, за да финансираме проектите и в момента, в който ни възстановят финансовите средства по тях – възстановяваме заетото“, каза още кметът.

Сред най-мащабните проекти са рехабилитацията на пътя Павликени – село Дъскот – село Паскалевец и пътят Сухиндол – Павликени – село Върбовка за общо 6,9 млн. лв. Изпълнен е проект за реконструкция на четири улици в града на стойност 1,9 млн. лв. Ремонтирани са улици както в Павликени, така и в населените места в общината. Собствените средства, вложени в тези дейности са 4,4 млн. лв.

"Рехабилитацията на водопроводната мрежа на Павликени е сред най-отговорните и сложни проекти, изпълнени в поредица от мандати“, отчете още инж. Манолов. Първият етап завърши през 2015 година, а вторият беше разделен на 7 подетапа, за които беше осигурено финансиране от ПУДООС и с постановление на Министерски съвет. Завършен е проектът за ремонт на вътрешната водопроводна мрежа в Бяла черква и Караисен на стойност 5,8 млн.лв.

"По отношение на безводието, от което страдат 2/3 от селата, са извършени проучвателни сондажи в Караисен, Лесичери и Долна Липница, но за съжаление без резултат“, допълни инж. Манолов. Предстои обследване на водопроводната мрежа в други 14 села.

Продължава работата по осигуряване на допълнително водоснабдяване на Върбовка, за което бяха отпуснати 902 929 лв. от МРРБ. Очаква се отпускането и на останалите 50 % от необходимите средства за обекта, който ще бъде завършен до края на годината.

Сключен е и договор за изготвяне на прединвестиционно проучване, включващо хидравличен модел за водоснабдяване на селата Лесичери и Дъскот. Такова проучване се изготвя и за Бяла черква.

Останалите проекти са били свързани с подобряване жизнената среда – обособяване на нови паркови пространства, ремонт на детски и спортни площадки, създаване на нови места за паркиране в Павликени и населените места, и много други. В култура и образование също е вложено не малко, като има ремонтирани както читалища, така и различни образователни институции.

Инж. Манолов заяви категорично и, че отново влиза в битката за кмет на община Павликени, като е подкрепен от "БСП за България“. Той ще е и водач на листата с общински съветници за региона, като под номер две ще е досегашният председател на ОбС Павликени – Христо Кавалски.