От днес въвеждам редовни оперативни срещи на директорите, районните кметове и кметове на села, ръководствата на общинските предприятия и заместник-кметовете. Срещите ще се провеждат всеки понеделник от 10:00 ч., това съобщи кметът на Варна, Благомир Коцев.

Коцев допълва, че се надява на диалог и добра координация, за да се гарантира догонващото развитие на Варна. По негови думи взаимодействието между някои дирекции за граничещо с нулата.

"Днес обсъдихме и отчета на бедственото положение. Наредих до утре да е финализиран." съобщи още Коцев.

Проектната готовност на Общината, въпроси за собствеността, училищата, яслите и детските градини, чистота и сметоизвозването също бяха дадени като задачи към дирекциите.