Кметът Методи Байкушев подписа първите споразумения за 8 000 000 лева финансиране от МРРБ.

Днес кметът на Благоевград подписа първите 7 споразумения за финансиране на инфраструктурни проекти от държавния бюджет на стойности 8 000 000 лева. Средствата са за цялостно обновяване на съответната инфаструктура. 

Осигурените средства са за:

-  Ремонт и реконструкция на ВиК на ул. "Иван Вазов“ за 928 508 лева.

-  Ремонт и реконструкция на ВиК на ул. "Стефан Стамболов“ за 1 312 209 лева.

-  Комбинирана спортна площадска в с. Изгрев за 263 500 лева.

-  Ремонт и реконструкция на ул. "Св. Иван Рилски“ – 1 509 605 лева.

-  Ремонт и реконструкция на ВиК на ул. "Захари Стоянов“ – 681 920 лева.

-  Ремонт и реконструкция на ВиК на ул. "Иларион Макариополски“ – 895 551 лева.

-  Ремонт и реконструкция на Вик на ул. "Аргир Манасиев“ – 2 700 000 лева.

Обществените поръчки за тези 7 обекта са проведени и има избрани изпълнители, с които са подписани договори за възлагане на дейностите.

Очаква се дейностите да стартират при първите благоприятни метеорологични условия и да приключат още през тази година.

Отпуснатите средства са част от 50 млн. лева., които бяха одобрени за инфраструктурни проекти на община Благоевград. Предстои подписване на споразумения с МРРБ за финансиране на останалите спечелени проекти за подобряване на инфраструктурата на общината.

Със средства от държавния бюджет ще бъдат ремонтирани и реконструирани 42 Общински обекта.