Започна изкърпването на уличната мрежа в община Благоевград, за по-малко от 24 часа бяха подготвени увредените участъци и бе положена нова настилка в участък от ул. "Иван Михайлов“.

Възстановяването на уличната мрежа се извършва поетапно, съгласно предварително утвърден график от Община Благоевград.

Създадена е организация за своевременно информиране на живущите в района на ремонта за промените в организацията на движение в участъците, които се ремонтират.

Следващият участък в графика е по бул. "Димитър Солунски“.

Община Благоевград въвежда нови правила за извършване на плановите ремонти от разпределителни дружества, ВиК и частни лица, вкл. за включване в мрежите жилищни кооперации. Те ще се съгласуват от общинска администрация, при задължителни ясни условия и срокове за възстановяване на асфалтовата настилка от изпълнителите. Целта е да бъде предотвратено безразборното нарушаване на целостта на уличната мрежа в областния център.

"Разкопаването ще се случва само тогава, когато е създадена организация за бързо възстановяване. Не можем да допускаме една дупка да стои отворена с месеци. Обещавам, че през този мандат ще има огромна промяна в това отношение“, категоричен е кметът на Благоевград Методи Байкушев.