Собственикът на автогарата в Благоевград, който е притежател на сградите и стоянките за автобусите, които са законно изградени, е поискал да закупи земята под съоръженията. Решението дали това ще се случи ще вземат общинските съветници на своето редовно заседание, което ще се проведе утре от 09.30 часа.

На пресконференция председателят на Общински съвет – Благоевград Радослав Тасков обясни, че въпросната сграда и стоянките са собственост на "Пътнически превози“ ООД, предаде репортер на "Фокус“.

Тасков коментира, че автогарата в Благоевград е изградена преди 1989 година и винаги е била държавна собственост до 1989 година. Едва след промените започва разделение на урбанизираните територии – на общинска, държавна и т.н.

"Автогарата е била държавна до продажба на активите на "Пътнически превози“, които стават частни. До 2002 година сградата и земята са били държавна собственост, след това стават общински. Със заповед на Областния управител от 23. 04. 2002 година се отписва от актовните книги на държавните имоти и се прехвърля в "Пътнически превози“ ООД. С предаването на сградата и съответната инфраструктура в частен субект, отпада публичния характер на имота, тъй като той спира да има предназначението за трайно задоволяване на обществените потребности от национално или местно значение по смисъла на държавната собственост или пък по закона за общинската собственост. Тоест, още тогава е имало основание за промяна на собствеността от общинска публична в общинска частна собственост“, каза още той.

През 2012 година се създава акт за публична общинска собственост, без да е отчетен факта, че има сграда, която е с частен характер. Така се стига до съответния казус – при приет ПУП, имотът категорично е с предназначение за автогара. Има два акта за общинска собственост - от 2012 година, който е публичен и от 2023 година, който е частен в следствие на приет ПУП през 2023 година. В кадастралната карата имотът фигурира като частна общинска собственост.

"Утре, решението което ще вземе Общински съвет е да се промени характера на земята от публична в частна собственост. С приетият ПУП, характера е променен, но липсва отделен акт на Общински съвет. Това ще стане ако решението бъде прието“, добави Тасков.

По време на пресконференцията стана ясно, че собственикът на "Пътнически превози“ иска да закупи земята, за да може Благоевград да има модерна автогара, която да бъде от Клас 1 и да може да приема международни превози.

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков коментира, че в социалните мрежи има коментари, появяват се и различни хипотези, свързани с това дали в бъдеще частният инвеститор няма да поиска да построи друго нещо на мястото на автогарата. Той уточни, че човекът, който иска да закупи автогарата, е благоевградчанин, който е добре познат на обществеността.

"Ако към всичко подхождаме с недоверие, то как се очаква в нашия град да привличаме инвеститори? Много се изговори, много неща се изписаха, повечето неверни и в сферата на хипотезите. Смятам, че за да бъде градът ни такъв, какъвто искаме, трябва да престанем с това“, добави той.

На въпрос, свързан с това няма ли все пак как земята да остане общинска, председателят на местния парламент обясни, че съществува вариант, в който Община Благоевград може да отстъпи право на строеж, но това няма да позволи цялостно модернизиране на автогарата, включително и на асфалтовата настилка.