Петя Гогова, заместник-кмет по култура в мандата на Славчо Атанасов, Васил Василев, кмет на район “Южен" по време на кметуването на Иван Тотев и д-р Калин Калинов, който в мандата на Здравко Димитров беше директор дирекция “Здравеопазване" се връщат на работа в община Пловдив, но като контрольори в три от 13-те общинските здравни заведения. 

Така след проведен конкурс и според изнесените резултати Петя Гогова ще бъде контрольор в ДКЦ “Изток", Калин Калинов в МБАЛ “Свети Пантелеймон", а Васил Василев в ДКЦ VII в район “Южен".

Съгласно информацията от крайното класиране останалите контрольори са следните: в Центъра за психично здраве - Димитър Згуров; Център за кожно-венерически заболявания - Кристина Халачева; МБАЛ “Свети Мина" - Никола Ликов; Медицински център за рехабилитация и спортна медицина Ели Копаранова; КОЦ - Пловдив Стефан Павлов; ДКЦ I - Димитър Станков; ДКЦ II - Красимир Тодоров; ДКЦ IV - Минко Минков; ДКЦ V - Румяна Благоева; "Медицински център VI - Димитър Бенин.

Всеки един от кандидатите е представил концепция за развитие и с него е проведено събеседване. Те ще заемат тази длъжност за срок от четири години, през които ще взимат по три минимални работни заплати на месец.

Новите контрольори ще бъдат утвърдени с решения на общинския съвет на предстоящата сесия на 20 юни.