Изпълнявайки дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България 2021-2025г., в отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН, който ще премине пред мотото "От теб се иска да избегнеш риска!“ за поредна година, РЗИ-Сливен организира "Дни на отворените врати“. Целта е да се информира обществото за възможностите за овладяване на ХИВ инфекцията и да се мотивират все повече хора да се изследват за ХИВ и други сексуално предавани инфекции (вирусни хепатити тип В, тип С и сифилис). Всички желаещи могат безплатно, доброволно и анонимно да извършат изследване и консултиране в Лаборатория за вирусологични изследвания на РЗИ всеки работен ден от 01.12.2023г. до 08.12.2023г. на адрес: гр. Сливен, ул. "Пейо Яворов“№ 1 с работно време:  от 09.00 до 12.00 ч.  от 13.00 до 14.30 ч.

                     Защо да се изследвам?

Защото искам да знам здравния си статус Защото съм имал рисков/незащитен сексуален контакт Защото искам да предпазя партньора си и близките си от заразяванеЗащото мой близък е носител на ХИВ  

Световният ден за борба със СПИН е добър пово да се замислим – знаем ли достатъчно?За повишаване на информираността РЗИ – Сливен е изготвило здравно - информационни материали, които заедно с предпазни средства (презервативи) ще се разпространяват чрез доброволци на БМЧК на територията на населени места в област Сливен. Факти за ХИВ/СПИН инфекцията по света и у нас

 Новоинфектирани с ХИВ вирус в света за 2022 г. са около 1,3 милиона души (през 1995 г. новоинфектирани с ХИВ вирус са между 3 и 4 милиона души)  Починали от заболявания свързани със СПИН през 2022 г. в света са над 630 000 души  От началото на пандемията в света са заразени над 85 милиона души, от които над 40 милиона са починали от заболявания свързани със СПИН  От 1986г. до 24.11.2023 г. в България са регистрирани 4 276 лица с ХИВ инфекция, а новооткритите през 2023г. са 228.

 Броят на новорегистрираните мъже е многократно по-голям от новорегистрираните жени (съотношение 4:1 за 2023 г.).  Преобладават инфектираните от рисковата група "Мъже, които правят секс с мъже“  Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 37%, следвана от възрастовите група 20-29 г. – 24% и възрастовата група 40 - 49 г. - 22%.  Към 31.10.2023 г. общо 2 321 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН в България, а 2 286 (98.5%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

 Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус.