Настояваме хижа "Македония“ и хижа "Чакалица“ да бъдат деактувани като държавни. Това се посочва в позиция, публикувана на интернет страницата на Българския туристически съюз.

В тази връзка на 15 март в Благоевград ще стартира Национална гражданска инициатива по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Ето какво пише още в позицията на БТС (публикуваме текста без редакторска намеса):

В далечната 1933 г.  се полага първия камък в основите на днешната хижа "Македония“.

В Български туристически съюз (БТС) все още пазим поканата за дарителство от сформирания тогава специален Общограждански комитет по постройката на хижа Македония. В него се  включват: кметът на Горна Джумая (сега гр. Благоевград), мировият съдия, началникът на Окръжно планоснимачно бюро, началникът секция залесяване, лесничеят, директорът на Гимназията, председателят на  Българското Туристическо Дружество (сега вече БТС) – Клон “Царев връх",  председателят на Юношеския  Туристически  Съюз (част от БТС след 1945 г.) - Клон “Ел- Тепе" и други.

Благодарение на набраните средства и доброволния труд на многобройни туристи хижата е завършена и официално открита 4 години по-късно.

С други думи: хижа "Македония“ е строена от туристи за туристи! И не е случайно, че в своята 90-годишна история хижата е стопанисвана от БТС чрез местното туристическо дружество, благодарение на което оцелява на многобройните природни катаклизми, породени от суровите условия във високата планина.

Традицията, волята и историческите документи с които БТС разполага говорят  само за едно нещо: единствен и легитимен стопанин на хижата може да бъде само БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ чрез своето ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "АЙГИДИК“.

През 2016 г., без зачитане на историческите документи и факти, тогавашният областен управител на Област Благоевград актува хижите "Македония“ и "Чакалица“ като собственост на Национален парк "Рила“.

 Уважаеми Туристи и любители на планината, това е абсолютно недопустимо.

В правата и задълженията на националните паркове не съществува възможност за извършване на каквато и да е стопанска дейност. Тяхната задача е опазване и поддръжка на природните резервати, като фокусът е върху природата, а не върху стопанисването на обекти за настаняване, независимо дали те се намират на тяхна територия..

Когато през 2018 г. ураганен вятър отнася покрива на хижата, не Държавата в лицето на Парк "Рила“, а отново ТД "Айгидик“ и туристи ентусиасти изграждат  и ремонтират сградата наново и продължават да се грижат за нея и досега. За всичките тези години владеенето и стопанисването е било в ръцете на БТС чрез Туристическото дружество в Благоевград, като нито за момент не са губили владението и са се грижили като добър стопанин на обекта. Само в последните 15 г. са инвестирани над 180000 лв. за ремонт и поддържане на хижа "Македония“, като нито един лев не идва от НП "Рила“.

Въпреки това на 26.02.2024 г., без да се съобразят с многобройните протести от наша страна, Национален парк "Рила“ започна конкурс за отдаване под наем на хижа "Македония“.

Настояваме този конкурс да бъде прекратен незабавно!

Настояваме хижа "МАКЕДОНИЯ“ и хижа "ЧАКАЛИЦА“ да бъдат деактувани като държавни и да бъдат върнати под патримониума на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ" И ТД "АЙГИДИК“ гр. Благоевград!

Това е причината на 15.03.2024 г. в Благоевград да стартира Национална гражданска инициатива по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Нека да се помни, че хижа "Македония“ е строена от туристи за туристи!