Време е да покажем, че имаме волята да наложим модел на управление на Столична община и общинските търговски дружества, основан на принципите на прозрачност и компетентност и при зачитане на обществения интерес, каза общинският съветник в СОС и председател на БСП – София Диана Тонова в позиция разпространена до медиите.

"Внесох в Столичния общински съвет доклад за обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвет на директори и надзорни съвети на общинските търговски дружества "Център за градска мобилност" ЕАД, "Столичен електротранспорт" ЕАД, "Столичен автотранспорт" ЕАД, "Метрополитен" ЕАД, "Софекострой" ЕАД, "Топлофикация София" ЕАД  и "Софинвест" ЕАД, които са в хипотезата на изтекли или изтичащи в рамките на календарната година договори на членовете на управителните органи.

Години наред ГЕРБ управляваше тези дружества чрез т.нар. "временни", "до провеждане на конкурс" назначения, без подбор, критерии и гаранции за експертност и добро управление. Време е да се сложи КРАЙ на тази практика", категорична е Диана Тонова.

"Съгласно относимата нормативна уредба, конкурсът е единствената правна възможност за избор на членовете на управителни органи на публични предприятия. Конкурсът е и единственият безспорен, прозрачен, гарантиращ експертен подбор и защита на обществения интерес механизъм. Надявам се, другите политически сили да подкрепят доклада, за да можем да стоим с открити лица пред избирателите си, които очевидно и от последните избори, все по-малко вярват на политиците", споделя общинският съветник Тонова.