Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви вторично огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в с. Дончево, общ. Добрич, обл. Добрич

Вирусът е установен след извършен официален надзор във връзка с констатирано първично огнище в птицевъдния обект. Засегната е друга епидемиологична единица, технологично свързана с констатираното първично огнище в обекта  за отглеждане на стокови кокошки носачки, находящ се в землището на с. Дончево, общ. Добрич, обл. Добрич.

В засегнатата вторично епидемиологична единица се оглеждат около 320 хил. птици.

На 08.11.2023 г. е издадена Заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на инфлуенца (грип) по птиците. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространение на болестта.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.