В края на месец ноември приключиха редовните археологически разкопки на "Късноантичната крепост и средновековен град "Вердица" в землището на гр. Твърдица.

През сезона се работи в югоизточния сектор на обекта. Проучена е работилница на ковач. Отрити са: огнище, крици, шлака, каменно точило, елементи от плетена ризница, железни върхове на стрели, орязани и нарязани бронзови монети от XIII в. -български и латински имитации.

В сграда, долепена до външната крепостна стена е разкрит равнораменен кръст, врязан в мазилката на зид.

Краткият срок на проучванията не позволи да се изясни планът на сградата в цялост.