Мярка за неотклонение “задържане под стража" наложи Районен съд - Варна на 43-годишен мъж, привлечен като обвиняем за подаване на неверен сигнал за бомба във варненско училище. 

На 29 март т.г., мъжът е прозванил на 112 и е съобщил за поставено взривно устройство в СУ "Любен Каравелов“ - гр.Варна.

Престъплението е наказуемо по чл.326, ал. 1 от Наказателния кодекс, за което в законодателство е предвидено наказание лишаване от свобода до две години.

Анализът на събраните материали и доказателства по делото водят съда до основателност на подозрението, че обвиняемият е съпричастен към престъплението, за което му възведено обвинение. От събраните в досъдебното производство данни се разкрива една висока степен на обществена опасност на дееца и деянието, тъй като води до създаването на паника в обществено заведение, каквото в случая е училището.

Видно от справката за съдимост, 43-годишният мъж е осъждан шест пъти досега, като три от наказанията му са наложени за идентични с настоящото обвинение деяния. Съдът счита, че на този етап на производството е налице реална опасност обвиняемият да извърши ново престъпление, поради което намира, че към настоящият момент единствената адекватна мярка спрямо него е "задържане под стража“.

Обжалването на определението на Варненския районен съд по мярката е в 3-дневен срок, като в случай на жалба делото бе насрочено пред ВОС за 7 април т.год. от 10 часа.