Нов анализ и проучване подобрява интегрирания транспорт на Пловдив, разбра "Фокус". Документът тепърва ще бъде изготвен, след като Община Пловдив пусна обществена поръчка на стойност 116 400 лева.

Проучването ще включва обследване за изготвяне на проектни предложения, които ще бъдат предложени за финансиране по Програмата за развитие на регионите 2021-2027, в съответствие със заложеното Плана за интеграция и развитие на общината. Интегрираният градския транспорт включва:

- изграждане и реконструкция на транспортна инфраструктура, вкл. изграждане на осветление, пешеходни пътеки и велоалеи по протежение на транспортната инфраструктура и зелена инфраструктура покрай основните булеварди и реконструкция на уличното залесяване (защитно залесяване и/или реконструкция на улично залесяване/зелени клинове); 

- Реконструкция и разширение на бул. "Александър Стамболийски“ от бул. "Коматевско шосе“ от бул. Коматевско шосе до бул. "Кукленско шосе“ и друга допълваща инфраструктура; 

- Изграждане на мрежа от буферни паркинги и гаражи за оптимизация на автомобилния трафик, вкл.: Буферен паркинг; "Многоетажен гараж". 

- Доставка на подвижен състав - нови електрически автобуси, ново автобусно депо и инфраструктурата към тях (в т.ч. зарядни станции).

- Интелигентна транспортна система; Надграждане на системата за управление и контрол на транспорта и трафика, вкл. видеонаблюдение; Осъвременяване на електронната система за таксуване на пътници в градския транспорт Изграждане на система за велосипеди под наем; Разширение на контролирана зона към главни входни артерии и ключови кръстовища.

Ще бъде направен анализ и определяне на алтернативни варианти и оптимизация обхвата на проекта:

- потребности на пътниците, прогнози за трафика, предварителен екологичен анализ, икономически анализ на ефективността на разходите, препоръчителни варианти и др.;

- подобряване на градския транспорт, увеличаване броя на пътниците, намаляване на замърсяването и др.; 

Предпроектното проучване трябва да представи стратегията за цялостното устойчиво развитие на града и транспорта, в съответствие с основните стратегически и устройствени документи на община Пловдив: План за интегрирано развитие на община Пловдив 2021-2027г., Генерален план за организация на движението на община Пловдив, Общ устройствен план и др. 

Фирмите, които са подали документи са две - ДЗЗД “Градска мобилност Пловдив" и “Санпел" ЕООД, като само тя е подала ценово предложение на стойност 115146,00 лв. Предстои да видим дали новата общинска управа ще сключи договор с фирмата.