Работното посещение на албанската делегация от 17 души в България има за цел да изгради знания за това как да се предоставят качествени услуги на уязвими хора в Албания. Посещението ще се проведе в София и Варна и включва следните срещи:

- Среща с г-н Лазар Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика и подписване на Меморандум за разбирателство между двете министерства.

- Техническа среща с държавни служители на МТСП за обсъждане на развитието на политиката, включително относно акредитацията на доставчиците на услуги, усилията за деинституционализация и децентрализация, прилагането на минимални стандарти за качество на услугите за социални грижи, гаранцията за детето (включително с дирекциите на социално включване, възрастни хора, жени и увреждания)

- Среща с Агенцията за социално подпомагане (АСП) - за обсъждане на картографирането на социалните услуги, връзката им с общините, финансирането на социалните услуги, оценките на нуждите и механизмите за насочване

- Среща с Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ), за обсъждане на инспекция, лицензиране и акредитация

- Среща с кмета и заместник кметове на община София и община Варна за обсъждане на перспективите на общината във връзка с предоставянето на социални услуги (примери като лична помощ и услуги за деца и възрастни хора, социално договаряне, работа с неправителствени организации и други доставчици на социални услуги)

- Среща с Националното сдружение на общините в Република България за обсъждане на ролята на общините в предоставянето на социални услуги

- Посещения на място в социалните услуги във Варна и София, включително приют за жертви на насилие, основано на пола, център за развитие в общността за деца с увреждания и дневен център за деца с увреждания.

Посещение във Фондация "Карин дом“ - Варна (19 юни от 8:30 до 10:00 ч. на адрес: бул. "Цар Освободител“ 86А) - презентация на услугите: терапевтичен център за деца и родители, ранна интервенция, обучителен център. Капацитет, финансиране, трудности и успехи.