Община Търговище обяви конкурс за подбор на трима младши експерти в областта на социалните дейности. Те ще бъдат наети по проект "Укрепване на общинския капацитет" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

Сред основните задължения на експертите ще бъде консултирането на граждани относно съществуващите социални услуги и оказване на съдействие при подбора на подходящата за тях. Те ще трябва да изготвят и предварителни оценки на потребностите от социални услуги на всеки потребител. Ще участват и в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги в общината и други, описани в обявата за конкурса.

Кандидатите трябва да имат висше образование в някоя от следните области: социални дейности и/или хуманитарни, педагогически, стопански и правни науки (психология, педагогика, икономика, право и др.), здравеопазване. Професионалният опит в сферата на социалните, здравните или образователните дейности ще се счита за предимство.

Документи за участие се подават до 5 юли в Центъра за административно обслужване на Общината. Сред необходимите документи са заявление за участие и декларация по образец. Прилагат се още автобиография, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и такива, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

С одобрените по документи кандидати ще се проведе и интервю.

В община Търговище към момента функционират 25 социални услуги, които са финансирани както от държавата, така и от програми на Европейския съюз.