Аграрният факултет на Тракийски университет в края на миналата седмица изпрати своите абсолвенти от випуск 2023, предаде репортер на "Фокус". Най-старият факултет на старозагорското висше училище тази година завършват общо 126 бакалаври и магистри със среден успех на випуска мн. добър 5.01, като 41 от тях се дипломират с отличен успех. Специални гости на официалната церемония по изпращането на випуск 2023 бяха доц. Деян Стратев - зам.-министър на земеделието и храните, Надежда Чакърова – зам.-кмет на Община Стара Загора, представители на ректорското и декански ръководства на Тракийски университет, както и на държавни институции и бизнес организации.

"Скъпи дипломанти, във Ваше лице днес аз виждам умни, знаещи и много можещи хора, готови да се справят с нови предизвикателства в интензивно и ефективно животновъдство, растениевъдство, управление на отпадъците, дигитална свързаност, гарантиране на продоволствената сигурност в условията на изменение на климата и не на последно място – опазване на околната среда.“ – каза в приветствието си към абсолвентите проф. Нели Грозева, зам.-ректор на Тракийски университет и допълни: "Никога не забравяйте какво е казал българският народ: който за хляба на човеците работи, той е най-благословен, щото от хляба никой не е по-голям! Няма други специалисти, които да стоят толкова близо до хляба! Честито дипломиране!“

С пълно отличие - като първенец на завършващите 46 магистри, тази година се дипломира Лора Иванова от специалност "Биологично земеделие“. Тя бе наградена с медал и специален подарък от ръководството на Тракийски университет, връчени от проф. Грозева. Зам.-кметът на Стара Загора Надежда Чакърова поздрави и пожела успех на друг отличник – Мария Генева.

Във випуск 2023 завършват общо 80 бакалаври по 5 специалности – "Зооинженерство“, "Агрономство“, "Екология и опазване на околната среда“, "Рибовъдство и аквакултура“ и "Аграрно инженерство“. Сред тях с най-висок успех се дипломира Николай Бъчваров от специалност "Екология опазване на околната среда“, който има успех отличен 5,84 и получи дипломата си от заместник-ректора - проф. Нели Грозева.

Церемонията по дипломиране на Випуск 2023 завърши с тържествено полагане на клетвата на аграрния специалист от всички абсолвенти и традиционното хвърляне на академични шапки в небето, символизиращо полетът на мечтите и високите цели, които новите аграрни специалисти ще преследват в своя професионален път.