В конферентната зала на Областна администрация Благоевград, Областният управител на област Благоевград, проведе консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции за избор на членове на Районна избирателна комисия – Благоевград, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. 

На консултациите са поканени да присъстват парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание на Република България, както и партии и коалициите, които не са парламентарно представени.

Съгласно точка 11.1 от Решение № 3051-ЕП/НС от 9.04.2024 г. на ЦИК общият брой на членовете на РИК, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председател и секретар се определя според броя на мандатите за народни представители за съответния избирателен район, като за изборни райони с 10 и повече мандата членовете са 17.

В тази връзка, в точка 12.2 от Решение №3051-ЕП/НС от 9.04.2024 г. на ЦИК е определен съставът на РИК-Благоевград при брой членове 17, а именно: за Коалиция "ГЕРБ-СДС“ – членове; за Коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България“ – 4 членове; за Партия "ДПС“ – 3 членове; за Партия "Възраждане“ – 2 членове; за Коалиция "БСП за България“ – 2 членове и за Партия "Има такъв народ“ – 1 член.

На проведените консултации, от парламентарно представените партии бе постигнато съгласие за: Председател на РИК – Благоевград по предложение на Коалиция "ГЕРБ-СДС“ да бъде г-н Мартин Бусаров.

Три партии предложиха имена за заместник-председатели на РИК-Благоевград. Г-н Марио Граченов издигна кандидатурата на г-жа Милена Велкова, която да бъде заместник-председател от Коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България“. За заместник-председател от Коалиция "БСП за България“, г-н Костадин Юнчов предложи г-н Стоян Христов. От Партия "Има такъв народ“, г-жа Лилия Чакърова издигна кандидатурата на  г-жа Атанаска Митрева за заместник-председател.

За секретар на РИК предложение направи Партия "ДПС“, като г-н Ведат Хюсеин посочи г-н Исмет Узунов, със знания и опит в предишни РИК.

Партия "Възраждане“ не пожела ръководна длъжност в РИК-Благоевград.

Тъй като се постигна съгласие за състава на РИК Благоевград между присъстващите представители на партии и коалиции ще бъде изготвено и изпратено до ЦИК  писмено предложение от Областния управител  за състав на РИК, ведно с приложенията, посочени в т. 5 от Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК.

В заключение г-жа Мария Димова, благодари за конструктивно проведените консултации за състав на РИК-Благоевград.

Отбеляза, че успешната организационно-техническа подготовка и демократичното провеждане на изборите на територията на цялата област трябва да бъдат постигнати с добрата координация и ползотворното сътрудничество между РИК Благоевград, Областна администрация Благоевград, както и всички органи и институции, които ще вземат участие или ще окажат съдействие при провеждането на изборите на 9 юни 2024 г.

Подчерта, че очаква, организирането на изборите от страна на РИК – Благоевград да бъде отговорно и съгласно правомощията им посочени в Изборния кодекс.

Пожела на членовете на РИК-Благоевград спорна и ползотворна работата, съблюдавайки стриктно за едни честни и демократични избори.