Представители на частния бизнес, професионални центрове за обучение, посредници и бежанци от войната в Украйна, участваха в среща, организирана от екипа на Хуманитарния център на "Каритас“ във Варна на 29 ноември. Сред гостите на срещата бяха г-н Огнян Рачев и г-жа Антоанета Петрова, зам. областен управители в Областна администрация Варна.

“Каритас“ е отскоро във Варна, но работим в подкрепа на нуждаещите се. Нашите дейности стартираха още през 2022 година като спешна помощ за ощ за бежанците от войната. Помощ за настаняване, социална медиация, медицински разходи и насочвания, беше необходимост за хиляди хора във Варна. През 2023 тази работа се превърна в една цялостна подкрепа за успешна социална интеграция от мрежата на "Каритас“. А ключов момент от нея е достъпът до пазара на труда. Тази година усилията на "Каритас“ са фокусирани тъкмо върху дейности, свързани с професионални курсове, курсове по български език с акцент върху професионална лексика, както и посредничество и подкрепа за намиране на работа. Това каза изпълнителният директор на "Каритас“ Стефан Марков, който благодари от сърце на всички работодатели за подкрепата и разбирането към нуждите на украинските бежанци, които виждат бъдещето си в България. 

Повече от четиристотин бежанци от Украйна получиха подкрепа от експертите в Хуманитарния център на "Каритас“ във Варна през 2023 в процеса по тяхното влючване в пазара на труда. Подкрепата бе предоставена чрез дейности по информиране, консултиране; уроци по български език с фокус върху професионална лексика; професионални курсове за допълнителни квалификации; менторство и придружаване; подкрепа в процеса по отваряне на бизнес в България.

7 варненски работодатели, които са наели досега украинци на работа или сътрудничат в процеса по полуване на допълнителни квалификации, получиха благодарствени грамоти от "Каритас“ – за съпричастност и подкрепа в процесите на социално включване и ефективна интеграция на бежанци, както и знак със символа на "Каритас“ "Прави добро“. Те изразиха своята благодарност за партньорството и успешно сътрудничество и пожелаха успех за бъдещата съвместна работа.