Общо 56 101 души са вписани в избирателните списъци в община Търговище в изборите за народни представители. 35 433 от тях са в град Търговище, а 20 668 - от населените места в общината.

В изборите за Европейски парламент избирателите са общо 52 066. От тях 33 640 са в областния град, а 18 426 - в селата на общината.

Днес за пръв път ще могат да гласуват 470 души, навършили пълнолетие от местните избори, провели се на 29 октомври 2023 г., до днес. В самия изборен ден 18 години навършва един от тях.

Най-възрастният гласоподавател в общината е мъж от село Макариополско, който е на 102 години.

Общо 105 са образуваните избирателни секции, включително една подвижна и една в многопрофилната болница в Търговище.

51 граждани с трайни увреждания са заявили желанието си да дадат своя вот в подвижна урна.

Желание да гласуват в болницата до момента са заявили 41 души. Техният брой може да се увеличи, в случай че новопостъпили през деня пациенти заявят желание да гласуват там.

И за тези избори Община Търговище осигурява специализиран автомобил за придвижване до избирателните секции на граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението.

Избирателите могат да ползват общинския автомобил след подаване на заявка на телефони 0601 6 86 50 и 0879 292 805 през целия ден. Те следва да представят пред съответното длъжностно лице експертно решение на ТЕЛК за инвалидност, не по-малка от 71 на сто, или епикриза, доказваща временната невъзможност или съществени затруднения за придвижване.