46 са издадените разрешителни за работа на непълнолетни лица от Великотърновска област от началото на годината. Това отчитат от Дирекция "Инспекция по труда“ в старата столица, предаде кореспондент на "Фокус“. От там припомнят и, че младежите до 18 години работят при облекчени условия на труд.

"Освен това, за да са сигурни, че ще работят легално, преди започване на работа те трябва да получат екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението за регистрацията му в Националната агенция за приходите (НАП) и длъжностна характеристика. Без регистриран в НАП работодателят няма право да допуска работещия до работното му място. Непълнолетните имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 години, нощен е трудът, положен от 20:00 до 6:00 часа сутринта“, уточняват още от Инспекцията.

Допълват и, че през топлите месеци, когато повече непълнолетни младежи искат да работят, са създали организация да издават разрешителни за 2 дни, въпреки че срокът е седемдневен.

От работодателите се изискват документи, които са задължителни за всяко работно място, независимо дали на него ще се наемат непълнолетни или пълнолетни лица. Разликата е, че при наемане на лица под 18 години те се представят предварително в Инспекцията, а при наемане на пълнолетни – при проверка.

Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление. При установяване на такова нарушение контролните органи уведомяват Прокуратурата за стартиране на наказателно производство.