1993 деца и техните семейства, от които 47 деца и техните близки - бежанци от Украйна, са ползвали услугите на специален Общностен център за деца и семейства във Варна, предаде репортер на "Фокус". Днес в сградата на Общината се проведе пресконференция пресконференция във връзка с приключване на проект "Общностен център за деца и семейства – Варна“ по ОП "Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата стойност на безмъзмездната финансова помощ е 1 768 154 лева. Срокът за изпълнение е 87 месеца, като проектът приключва на 30 септември т.г., съобщи зам.-кметът Коста Базитов

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните семейства. Дейностите целяха и намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиции в ранното детско развитие, включително и ограничаването на предаването на бедността между поколенията.

Общностният център се намира на ул. "Капитан Райчо" 103А във Варна.

Центърът предоставя и мобилна услуга, която подпомага родителите да се справят с потребностите на детето и възникващите предизвикателства в средата, в която живеят.

Фокусът на услугите за деца до 3-годишна възраст и техните семейства е поставен най-вече върху формирането и развитието на родителски умения, както и стимулиране на ранното детско развитие. За децата от 3 до 7 години основните дейности имаха за цел интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Фокусираха се върху групови и индивидуални дейности.

Сред услугите, които се предоставят в центъра, са: специални грижи за деца с увреждания, недоносени деца, деца от малцинствени и уязвими групи. За тях грижи полагат психолози, логопед, рехабилитатор, медиатор, педиатър, стоматолог, педагог и др.

Проектът ще продължи, обещаха от Община Варна.