10,94% е избирателната активност към 11.00 ч. в община Търговище в изборите за народни представители. Гласували са 6139 от всички 56 101 души, имащи право на глас. За сравнение, в парламентарните избори, проведени на 2 април 2023 г, активността към същия час е била 9,22%. 

В изборите за Европейски парламент до урните са отишли 11,39 % или 5929 от всички 52 066 с право на глас. В предходните избори, проведени през 2019 г., активността е била 20,68%, но към 12.30 ч. 

В подвижната секция за трудноподвижни и хора с увреждания са гласували 17 от 51, заявили желание

В областната болница правото си на глас са упражнили 28 от 41 избиратели.

Припомняме, че в изборния ден Община Търговище осигурява специализиран автомобил за придвижване до избирателните секции на граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението.

Избирателите ще могат да ползват общинския автомобил, след подаване на заявка на телефони 0601 6 86 50 и 0879 292 805 през целия ден. Те следва да представят пред съответното длъжностно лице експертно решение на ТЕЛК за инвалидност, не по-малка от 71 на сто, или епикриза, доказваща временната невъзможност или съществени затруднения за придвижване.