Мнозинството избиратели в седем западни страни, включително САЩ, Франция и Великобритания, вярват, че тяхната демокрация е в по-лошо състояние от преди пет години. Това показват резултатите от проучване, публикувано от европейската редакция на Politico.

Близо 7 от 10 респонденти в САЩ казват, че състоянието на демокрацията се е влошило в последните години, докато 73% споделят това мнение във Франция. Във Великобритания повече от 6 на 10 респонденти са съгласни, че демокрацията не работи толкова добре, колкото преди пет години, съгласно изследване, проведено от Ipsos през септември.

Резултатите показват масово недоволство от състоянието на демокрацията сред мнозинството от избирателите в САЩ, Обединеното кралство и ЕС, което само ще се увеличава в близките години.

Във всички без една страна, другите държави в изследването са Хърватия, Италия, Полша и Швеция, около половината гласоподаватели са "недоволни“ от настоящото състояние на демокрацията, като болшинството са съгласни, че системата е "нагласена“ в полза на богатите и влиятелните и че има нужда от "радикални промени“.

Само в Швеция мнозинство от 58 процента все още е доволно от начина, по който функционира системата.

Сред страните членки, проучването разкрива дълбоко констрастиращи възгледи относно състоянието на Европейския съюз, Мнозинството все още подкрепят блока, но повече от половината във всички страни са недоволни от функционирането на демокрацията на ниво ЕС, а само отделни малцинства съобщават, че усещат в живота си решенията на Брюксел.

Хората са по-доволни от състоянието на демокрацията на местно ниво. От изследваните страни само в Хърватия са по-задоволени от ЕС (26%), отколкото от местната демокрация (21%).