Президентът на Украйна Володимир Зеленски е подписал проектозакона за мобилизацията в Украйна. Това се посочва на уебсайта на Върховната Рада.

Сутринта на 16 април законопроектът е изпратен на президента за подпис и вече е подписан.

Според разпоредбите месец след подписването му от президента законът влиза в сила.

Върховната рада одобри съответния проектозакон на второ четене на 11 април. Разпоредбата за демобилизация обаче беше изключена от този документ.

Според новия документ се въвежда основна военна служба вместо наборна за срок от 5 месеца в мирно време и 3 месеца във военно време. Украинците под 24-годишна възраст ще могат да избират година и период на основна служба.

Ще бъде въведено и начално общовоенно обучение. От 2025 г. то ще стане елемент от обучението в образователните институции, ще се провежда в университетите от всички форми на обучение.

Законът предвижда правото на демобилизация на хора с увреждания, както и демобилизация във връзка с освобождаване от плен (ако военнослужещият не изрази желание да продължи службата си).

Тези, които са получили II - III група инвалидност след 24 февруари 2022 г. (с изключение на военнослужещите), трябва да преминат втори медицински преглед за определяне на годността за служба.