Търговският оборот на Русия с Европейския съюз е намалял четирикратно за периода след 2014 година и възлиза на 17,8 милиарда евро през първото тримесечие на тази година в сравнение със 71,9 милиарда евро за същия период на 2014 година, показват изчисления на РИА Новости, базирани на данни на Европейската статистическа служба.

Лидерите на спада в относително изражение са най-малките държави от Общността: Малта (74 пъти спрямо първото тримесечие на 2014 година) и Люксембург (45 пъти). Най-близките съседи на Русия в Блока, Финландия (11 пъти) и Швеция (10 пъти), също показват двуцифрен спад за десет години.

В същото време има редица страни, с които – по оценка на агенцията - условно може да бъдат наречени "острови на стабилност“, намаляването на търговския оборот не е толкова критично. Така например обемът на взаимната търговия с Унгария за десет години е намалял само със 17,8 пъти, с Кипър – с 23 пъти, а със Словения, Ирландия и Латвия - с 1,4 пъти. 

С България, Словакия и Австрия търговският обмен се е съкратил двукратно. С Чешката република, Белгия, Франция и Испания - три пъти, четири пъти с Дания, Италия, Естония и Португалия, пет пъти с Гърция, шест пъти с Полша, Литва, Нидерландия и Хърватия, осем пъти - с Германия, и с Румъния - девет пъти.

Германия, както и преди десет години, остава най-големият партньор на Русия сред европейските страни - през първото тримесечие обемът на взаимната търговия с тази страна възлиза на 2,3 милиарда евро. Аутсайдери са Малта (37 8000 евро) и Люксембург (871 000 евро).