Външните министри на 46 държави приеха днес, 17 май, споразумение за използването на изкуствен интелект (ИИ) на заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

"С това ново споразумение искаме да гарантираме отговорното използване на изкуствения интелект, което зачита човешките права, върховенството на закона и демокрацията", заявява генералният секретар на Съвета на Европа Мария Пейчинович Бурич в прессъобщение.

Рамковата конвенция на Съвета на Европа за изкуствения интелект и правата на човека, демокрацията и управлението е първият обвързващ международен договор за технологии и може да бъде подписан от страни, които не са членове на Съвета.

Рамковото споразумение е разработено в продължение на две години от междуправителствен орган от 46 страни членки на Съвета на Европа и 11 държави  (САЩ, Австралия, Канада, Израел и други), както и представители на университетските среди, на частния сектор и на гражданските организации.