Съветът на ЕС прие 14-ия пакет от икономически и индивидуални санкции срещу Русия за нейната пълномащабна инвазия в Украйна, съобщава пресслужбата на Европейския съвет.

Тези мерки са насочени към сектори с висока стойност на руската икономика като енергетиката, финансите и търговията и правят още по-трудно заобикалянето на санкциите на ЕС.

Днешният пакет включва ограничителни мерки срещу още 116 физически и юридически лица, отговорни за действия, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

LNG

По-специално, Съветът на ЕС въвежда забрана за трансбордиране на руски LNG в ЕС за по-нататъшно транспортиране до трети страни. Ограничението важи както за трансбордиране от кораб на кораб, така и за трансбордиране от кораб на бряг. Забраната обаче не важи за вноса на LNG в самия ЕС.

Освен това са забранени нови инвестиции в LNG проекти в Русия, като Arctic LNG 2 и Murmansk LNG. Предоставянето на стоки, технологии и услуги за тези проекти е ограничено.

Съветът на ЕС одобри и въвеждането на ограничения върху вноса на руски LNG през терминали на ЕС, които не са свързани с газовата система.

Борба със заобикалянето на санкции

За да направи по-трудно заобикалянето на санкциите и да попречи на Русия да води война в Украйна, ЕС ще принуди компаниите да носят отговорност за действията на дъщерни дружества в трети страни, ако помагат за заобикаляне на санкциите. Ще бъде ограничен и реекспортът за Русия на военна техника, произведена в ЕС.

Споразуменията за трансфер на технологии ще трябва да съдържат клауза, забраняваща използването им за производство на стоки за Русия.

Финанси

На компании от ЕС, работещи извън Русия, е забранено да се свързват с руската алтернатива на SWIFT, системата за финансови съобщения (SPFS). Транзакциите с целеви финансови институции и доставчици на криптоактиви, установени извън ЕС, също са забранени.

Финансиране на политически партии и други организации

В отговор на руската намеса в демократичните процеси в ЕС Съветът реши да забрани на политически партии, неправителствени организации, мозъчни тръстове и медии в ЕС да получават финансиране от руската държава и нейните филиали. Тази мярка не ограничава работата на журналистите, например правенето на проучвания и провеждането на интервюта.

Транспорт

За първи път ЕС въведе санкции срещу конкретни кораби, които подпомагат руската агресия в Украйна. На тези кораби е забранено да влизат в пристанища на ЕС и да получават услуги.

Корабите подлежат на санкции поради редица причини, като например:

Транспорт на военна техника за Русия

Транспортиране на откраднато украинско зърно

Подкрепа за развитието на руския енергиен сектор (транспортиране на LNG, трансбордиране на LNG)

Санкциите са насочени и към "сенчестия флот“ на Русия, който заобикаля ограниченията на цените на ЕС и Коалицията, като използва измамни практики за корабоплаване и пренебрегва международните стандарти.

27 такива кораба са били санкционирани.

Вносно-износни контроли и ограничения

Към санкционния списък са добавени 61 организации, помагащи на руския военно-промишлен комплекс, включително от трети страни. За тях са затегнати ограниченията върху износа на стоки с двойна употреба, както и стоки, които укрепват руския отбранителен сектор.

Списъкът на забранените стоки е разширен, включително металорежещи машини, превозни средства с висока проходимост, химикали, манганови руди, редкоземни метали, пластмаси, земекопни машини, монитори и електрическо оборудване.

Вносът на хелий от Русия, който е важен източник на доходи на Москва, е ограничен.

Освен това Лихтенщайн е добавен към списъка на страните партньори, които прилагат набор от ограничителни мерки върху вноса на желязо и стомана от Русия, както и набор от мерки за контрол на вноса, които по същество са еквивалентни на мерките на ЕС.

Защита на операторите от ЕС

Съветът позволява на операторите от ЕС да искат обезщетение за щети, причинени от руски компании поради санкции и експроприация. Той също така създава инструмент за съставяне на списък с компании, чиито операции са забранени за намеса в арбитража и съдебната компетентност.

Други мерки

В отговор на действията на Русия, които нарушават правата на собствениците на интелектуална собственост в ЕС, Съветът на ЕС подкрепи забрана за подаване на заявления за регистрация в ЕС на определени права на интелектуална собственост (патент, търговска марка, дизайн), както и ограничения върху използването на вече регистрирани права.

Освен това Съветът на ЕС също подкрепи забраната за закупуване, внос, трансфер или износ на културни ценности от Украйна, ако има причина да се смята, че те са незаконно изнесени.

От началото на войната в Украйна, Европейският съюз неуморно увеличава санкционния натиск. Въведени са 13 санкционни пакета.

Официалното одобрение на 14-ия пакет от санкции от посланиците на ЕС се състоя на 20 юни.