Тази седмица облак сахарски прах отново достигна Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, като пикът на повишени концентрации на груби прахови частици се очаква да продължи до петък, 14 юни, съобщава информационната агенция "Макфакс“, като се позовава на данни от Службата за атмосферен мониторинг на програмата "Коперник“ (CAMS).

От 10 юни CAMS докладва за придвижване на облак прах от Сахара през централната и източната част на Средиземноморието, което води до високи повърхностни концентрации на фини прахови частици на територията на България, Кипър и Гърция. Стойностите са доста над над средните допустими нива, определени от Европейския съюз за качеството на въздуха.

Марк Парингтън, старши учен в Службата за атмосферен мониторинг на Коперник, каза: "Транспортирането на прах от Сахара през Средиземно море до Европа не е необичайно. Наблюденията показват увеличаване на интензивността и честотата на тези събития за някои части на Европа през последните години, подчертавайки значението на непрекъснатия мониторинг на нашата атмосфера, за да разберем как качеството на въздуха може да се промени във връзка с тези епизоди“.

Движението на облака се следи внимателно от националните власти на някои от най-засегнатите страни: България, Гърция и Кипър, които в момента работят с CAMS по Националната програма за сътрудничество за допълнително повишаване на точността и надеждността на прогнозите за прах.