През първите девет месеца на 2023 година Русия е внесла попадащи под санкции стоки и технологии с двойна употреба, произведени в Европейския съюз, на стойност 450 милиона евро. Почти една четвърт от тази сума идва от продукти, внесени в Руската федерация директно от държави от Общността. Останалото е попаднало в страната основно чрез посредници, съобщава Bloomberg, като се позовава на европейски служител, запознат с вътрешните оценки на Брюксел.

Няколко представители на ЕС разкриват пред агенцията, че Брюксел не прави достатъчно, за да попречи на Русия да внася продукти и технологии, които се използват във войната в Украйна. Събеседниците на Bloomberg отбелязват, че след началото на конфликта износът на санкционирани стоки от Европейския съюз към трети страни, които след това доставят продуктите в Руската федерация, рязко се е увеличил. Официалните лица посочват като примери Турция, Обединените арабски емирства, Сърбия, Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан и Армения.

Източниците на агенцията смятат, че страните членки на ЕС, както и компаниите на тяхна територия, правят твърде малко, за да предотвратят заобикалянето на санкциите. Официални лица твърдят, че някои филиали и подизпълнители на европейски фирми, работещи извън ЕС, произвеждат санкционирани стоки и ги изнасят в Русия през трети страни.

ЕС редовно актуализира списъка на т. нар. стоки с висок приоритет, доставката на които в Русия е забранена. Този списък включва стоки с двойна употреба (граждански и военни) и технологии, които Руската федерация може да използва за създаване на оръжия. Списъкът е актуализиран последно на 22 февруари.