През март Украйна е изнесла 8,55 хиляди тона млечни продукти на стойност 18 милиона долара (32.96 милиона лева), което е малко повече от обема на износа през февруари. Спрямо март миналата година износът е намалял с 11 %, съобщават от Асоциацията на млекопроизводителите на Украйна, предава Економическая правда.

От началото на годината са изнесени 25 300 тона млечни продукти, което е с 5 % по-малко спрямо миналогодишния период. Приходите от износ за доставени стоки се увеличават с 8 % спрямо февруари 2024 г.

Основните експортни категории в парично изражение са: 

кондензирано мляко и сметана - 28 %; 

сирена - 22 %; 

сладолед - 20 %; 

масло - 14 %.

През март естествените обеми на износа на мляко и сметана възлизат на около 2,28 хил. тона, което е с 3% повече спрямо февруари. Около 95% от стоките са изнесени за Молдова, 2% за Армения и 1% за Грузия. 

Украйна също намали обема на износа на мляко и некондензирана сметана до 7,23 хиляди тона (-12 %). Обемът на износа на кондензирано мляко намалява поради намаляване на доставките за Израел, Полша, Германия и Молдова.

Износът на ферментирали млечни продукти възлиза на 290 тона в натурален обем, което е със 7% по-малко спрямо февруари. Приходите от износ за доставени стоки са в размер на 387 000 долара, което е с 3 % повече спрямо предходния месец. Около 94 % от стоките са изпратени до Молдова, 2 % до ОАЕ и 1 % до Полша.