Проектът на първата Национална отбранителна индустриална стратегия в историята на САЩ гласи, че американските компании все още не могат да произвеждат оръжия достатъчно бързо, за да отговорят на глобалното търсене, по-специално поради войните в Украйна и Израел, пише американската редакция на Politico, цитирайки чернова на все още непубликуван документ от 27 ноември

Националната отбранителна индустриална стратегия на САЩ трябва да бъде обявена през следващите седмици от Уилям Лаплант, началник на отдела за доставки на Пентагона, отбелязва изданието.

В проекта се казва, че в сегашния си вид отбранителната промишлена база на САЩ "няма потенциала , способностите да реагира или устойчивостта, необходими, за да отговори на пълния набор от изисквания за отбранително производство с необходимата скорост и мащаб“.

Докладът отбелязва, че Америка прави най-добрите оръжия в света, но не може да ги произвежда достатъчно бързо.

 "Това несъответствие представлява нарастващ стратегически риск, тъй като Съединените щати са изправени пред императивите да подкрепят активни бойни операции... като същевременно съдържат по-голяма и по-напреднала в технологично отношение заплаха, надвиснала в Индо-Тихоокеанския регион“.

В него се отбелязва също, че китайската индустрия "далеч надхвърля капацитета не само на Съединените щати, но и комбинираното производство на нашите ключови европейски и азиатски съюзници“.

Пандемията от Covid разкри уязвимостите на веригата за доставки, се казва в доклада. След това нахлуването на Русия в Украйна и атаката на ХАМАС срещу Израел "разкриха различен набор от промишлени нужди и свързаните с тях рискове“, докато САЩ се опитват да произвеждат оръжия, за да подкрепят Украйна и Израел.

"Стана ясно, че недостатъчният капацитет за производство и доставка е дълбоко вкоренен проблем на всички нива на веригите за доставки“, се казва в доклада.

За да се справи с този проблем, Министерството на отбраната на САЩ "ще разработи по-устойчиви и иновативни вериги за доставки“, ще инвестира в малки предприятия и ще постави по-голям акцент върху иновациите.

"Трябва да насърчаваме участници от всякакъв тип: големи и малки, местни и чуждестранни, както и тези, които нямат връзка с Министерството на отбраната или отбранителното производство“, се посочва още в доклада.

"Страната трябва да се обедини за обща отбрана“, заключава докладът.

В него се отбелязва, че въоръжените сили на САЩ трябва да разполагат с "логистичните средства за възпиране на потенциални противници и, ако е необходимо, да ги победят в битка“.

"Този ​​призив за действие може да изглежда като висока цена за плащане, но последствията от бездействие или провал са много по-големи“, се казва в проектодокумента.