Базираният в Карлсруе Федерален конституционен съд на Германия разпореди на Бундестага да разработи правила за защита на хората с хронични заболявания и физически увреждания в случай на т.нар. триаж, когато клиниките са препълнени, а лекарите разпределят пациенти в групи и определят кой първи да получи помощ, предава телевизионният канал N-tv.

Девет души с физически увреждания и хронични заболявания са завели колективен иск пред КС, опасявайки се, че лекарите биха предпочели да окажат помощ на пациенти с по-висок шанс за оцеляване. Съдът прецени, че германският парламент не е приел подходящи мерки за гарантиране на правото на живот и трябва да предприеме действия в тази насока незабавно, оглед пандемията от коронавирус. Никой, според съдиите, не трябва да бъде поставян в уязвимо положение поради увреждане или заболявания при недостиг на свободни места в интензивните отделения.

Германската интердисциплинарна асоциация за интензивно лечение и спешна медицина (DIVI), заедно със специалисти, преди това разработи "клинични етични насоки“ в случай на недостиг на болнични легла. Ищците изразиха безпокойство относно критериите, изложени в документа, тъй като при тяхната оценка в списъка играят роля физическата слабост на пациента и приджружаващите го заболявания. Съдът подчерта, че препоръките на DIVI не са правно обвързващи или "синоним на медицински стандарт“. Ето защо КС идентифицира възможни рискове при оценката на ситуацията, които произтичат от тези препоръки.

"Законодателите трябва да решат какви мерки са подходящи“, се казва в решението на съда.

Превод и редакция: Тереза Герова