През февруари реалният БВП на Грузия е нараснал с 9,5% спрямо същия период на 2023 г. Както съобщава bm.ge, оборотът на грузинския частен сектор, представен от предприятия, плащащи ДДС, възлиза на 11,4 милиарда лари, което е с 11,8% по-високо от същите показатели през февруари 2023 г. През изминалия месец в страната са регистрирани 6100 нови фирми, което е с 5.8% по-малко от година по-рано.

Най-голям ръст има в преработващата промишленост, строителството, професионалната и научно-техническата сфера, информационните и комуникационните технологии, транспорта и складовата дейност. Въпреки това има спад в енергетиката и минната индустрия.

Средният темп на растеж на БВП за януари-февруари е 7.7%.

Правителството на Грузия прогнозира растеж на БВП от 5,2% през 2024 г., Националната банка - 5%. Международният валутен фонд очаква растеж от 5,7%, докато рейтинговата агенция Moody's прогнозира 5,5%.