Твърдата позиция на Берлин относно управлението на кризата с миграцията в Европейския съюз доведе до блокиране в Европейския парламент на мащабна реформа на Общата европейска система за убежище (CEAS), която се разработва от няколко години, предава информационната агенция DPA, като се позовава на изявления на редица дипломати и представители на ЕС.

Според източници на агенцията Германия се противопоставя на предложението за кризисни разпоредби, представена от испанското председателство на Съвета на ЕС. Германската страна смята, че това ще позволи на страните-членки на Общността, в случай на значителен наплив от търсещи убежище, "неприемливо“ да понижат своите стандарти за защита. Така в кризисни ситуации се предлага да се увеличи срокът на настаняване на търсещите убежище в условия, подобни на задържане, както и да се разшири кръгът от лица, чиито молби за статут на бежанец ще се разглеждат в граничните центрове. Европейският парламент обяви блокирането на всички преговори по планираната реформа за неопределен период именно поради отказа на германското правителство да направи отстъпки на останалите членове на Общността по този въпрос.

Според DPA настоящата ситуация е особено неблагоприятна във връзка с наближаващите европейски избори през юни 2024 г., тъй като изпълнението на проекти, които не са договорени в рамките на Блока до този момент, може да бъде под въпрос и да бъдат отложено за дълго време. В случая с реформата на CEAS подобно развитие би било сериозен удар, тъй като работата по проекта е в ход от няколко години, уточнява агенцията.

Министрите на правосъдието и вътрешните работи на ЕС се споразумяха на 8 юни за предварителен план за реформа на системата за убежище. Според предварителното споразумение страните от Блока се задължават да приемат определен брой мигранти, но имат право да се откажат от това задължение срещу парично възнаграждение в полза на приемащите страни. ЕС ще получи и нова бърза гранична процедура за онези кандидати, чиито шансове да получат убежище са малки. Новите правила трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент, който има право на предложения за промяна на споразумението на страните.