Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е провел функционално проучване и е взел решение да оптимизира щатния състав. Той ще бъде намален с 60%, а част от освободените от длъжност ще попълнят войските на фронта. Това обяви началникът на Главното управление за отбранително планиране на ГЩ на ВСУ бригаден генерал Евгений Острянски, предава УНИАН.

По думите му реформата в Генералния щаб ще укрепи онези структури, които пряко ръководят групировките на войските.

"Структурата е преди всичко баланс между необходимостта да се реагира на заплахи и възможностите на държавата да поддържа и най-вече да развива въоръжените сили“, отбеляза той.

Острянский информира, че през февруари-март тази година в ГЩ е извършено функционално обследване, въз основа на резултатите от което е взето решение за оптимизиране на числеността на някои структурни звена и органи за военно управление.

Той обясни, че този процес включва разформироването на редица военни организационни структури, създаването на нови, както и оптимизирането на съществуващите. Тези мерки ще премахнат дублирането на функции, както и ще намалят числеността на персонала с 60%.

"Заради освободения личен състав се предвижда допълване на органите за управление на оперативното и тактическо ниво, както и на бойните войскови части, което от своя страна ще даде възможност за ротация на части, които изпълняват бойни задачи. Ние разбираме, че в условията на война преди всичко трябва да се укрепят онези структури, които пряко контролират групировките на войските“, подчерта началникът на Главното управление на отбранителното планиране на ГЩ на ВСУ.