В обвинение срещу икономическия модел, следван в страната, данните на Евростат за 2023 г. показват, че гърците работят повече часове от всеки друг народ в Европа и получават дори по-ниски заплати, отколкото в началото на финансовата криза в страната, пише Kathimerini.

Нещо повече, производителността на труда е приблизително с една трета по-ниска от средната за държавите-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, докато гръцката икономика е доста под средата в класацията за глобална конкурентоспособност.

"Ако не друго, данните за 2023 г., публикувани в четвъртък, показват, че в Гърция не се е променило много въпреки уроците от 10-годишната икономическа криза“, пише изданието.

Данните също така показват, че няколко от препоръките, направени в известния доклад на Писаридес, все още не са изпълнени.

По-конкретно, работниците в Гърция на възраст 20-64 години работят 39,9 часа седмично за основната си работа, повече от всяка друга страна в ЕС.

Подобни нива са регистрирани в Румъния, Полша и България. Страната, в която работниците работят най-малко часове на седмица, е Нидерландия (32,2 часа), следвана от Австрия (33,6 часа) и Германия (34 часа). Средната стойност за ЕС е 36,1 часа. Има и несъответствие със страните, чиито икономики често се сравняват с гръцката.

В Португалия например, която също наскоро преживя финансова криза и се присъедини към ЕС след Гърция, средният брой работни часове на седмица е 37,7, докато в Белгия средният брой часове е 34,9.

Хората работят по-малко часове средно и в другите страни от европейския юг – Италия (36,1), Испания (36,4), и Кипър (38,5).

Междувременно производителността на труда се задържа на нивата от годините на меморандума и много по-ниска в сравнение с еврозоната и средната стойност на страните-членки на ОИСР. Според последните налични данни на международната организация производителността на труда, измерена като БВП на отработен час, е била 34,5 долара през 2022 г. в Гърция, същото ниво като през 2015 г., в сравнение с 53,8 долара в ОИСР – т.е. тя е била 64,1% от средното за ОИСР.

Както на ниво еврозона, така и на ниво ОИСР, производителността на труда се е подобрила значително в сравнение с 2015 г., тенденция, която не се наблюдава в Гърция.

Освен това фактът, че гърците работят повече, не означава по-добри възнаграждения. Поради вътрешната девалвация, настъпила през годините на кризата, годишните доходи на работещите на пълен работен ден през 2022 г. са петите най-ниски в ЕС, с 4,02% по-ниски в сравнение с 2013 г.