По поръчение на Европейската прокуратура (EPPO) в София, българската Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) днес арестува трима души и извърши претърсвания на шест обекта в рамките на разследване на организирана престъпна група, за която се предполага, че е получила незаконно финансиране от земеделските фондове на ЕС, съобщават на официалната страница на институцията.

Въз основа на извършените следствени действия от ГДБОП и ДАНС и иззетите доказателства и документи се установява, че заподозрените са предоставили невярна информация от името на други лица до компетентните органи с цел получаване на земеделско финансиране.

Според доказателствата, вместо да кандидатства за земеделски фондове за голямо парче земя, организираната престъпна група го е разделила на по-малки парцели. Твърди се, че впоследствие са използвали лица с ниско социално-икономическо положение като подставени лица за подаване на заявления за земеделски фондове.

Става ясно, че лидерът на организираната престъпна група е упълномощен от подставените лица да действа като техен представител пред Държавен фонд "Земеделие“ и Областната служба по земеделие на България, както и пред търговските банки. Това означаваше, че той може директно да вземе еврофондовете за земеделие, за които са кандидатствали, и да получи пълен контрол върху проектите.

Разследването сочи още, че като членове на организираната престъпна група може да са участвали двама длъжностни лица от ДФ "Земеделие" и Областната агенция за земеделие. Смята се, че те са улеснявали дейността на групата чрез предоставяне на информация и консултации, свързани със съответната оперативна програма и последващите проверки по време на изпълнение на проектите.

Един от държавните служители е сред тримата арестувани. Освен това са извършени претърсвания на пет частни адреса и в Областната агенция по земеделие в Севлиево, както и на четири лица.

Оперативно-следствените действия продължават, като общият размер на щетите предстои да се установи.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.