Върховният съд на ЕС постанови във вторник, че публичната администрация може да забрани на служителите да носят видимо всякакви знаци, които разкриват философски или религиозни вярвания, за да се създаде "неутрална административна среда“, пише европейската редакция на Politico.

"Такова правило не е дискриминационно, ако се прилага по общ и безразборен начин към целия персонал на тази администрация и е ограничено до това, което е строго необходимо“, обясняват от Съда на Европейския съюз (СЕС) в съобщение за пресата, издадено във вторник.

Решението се отнася до случай на жена от община Анс в Белгия, която отнесе жалбата си до местен съд, твърдейки, че нейната свобода на религията е била нарушена и че е била жертва на дискриминация, след като й е забранено да носи ислямска забрадка на нейното работно място. След решението за забрадките общината промени условията си за наемане на работа, за да забрани на всички работници да носят явни признаци на идеологическа или религиозна принадлежност.

Съд в Лиеж попита висшия съд дали това строго правило за неутралитет, наложено от общината, представлява дискриминация в противоречие със законодателството на ЕС.

Правилото "може да се разглежда като обективно оправдано от легитимна цел“, казва съдът, но добавя, че противоположна политика, разрешаваща носенето на религиозни символи, също би била оправдана.

"Всяка държава-членка и всеки вътрешнодържавен орган в рамките на своите компетенции има свобода на преценка при проектирането на неутралността на обществената услуга, която възнамерява да насърчава на работното място, в зависимост от собствения си контекст“.

Съдът добави: "Тази цел обаче трябва да се преследва по последователен и систематичен начин и мерките, приети за нейното постигане, трябва да бъдат ограничени до това, което е строго необходимо. Националните съдилища трябва да проверят дали тези изисквания са спазени".

През октомври миналата година съдът на ЕС също така постанови, че вътрешните закони на работодател, забраняващи видимото носене на всякакви религиозни, философски или духовни знаци на работното място, не представляват пряка дискриминация, в спор между мюсюлманка и белгийска компания за нейната политика за забрадките.