Днес Европейската комисия представя втория доклад за състоянието на Шенген, в който призовава  Съвета на Европейския съюз да приеме България и Румъния като пълноправни членове на Шенген.

Тази тема е посочена сред ключовите приоритети на Комисията, наред с консолидирането на управлението на Шенген, засилване на външните граници на ЕС, премахването на дългите вътрешни проверки и други.

Както се обяснява в съобщението на официалния сайт, Докладът за състоянието на Шенген за 2023 г. поставя началото на втория годишен цикъл на Шенген. Предстоящият Шенгенски съвет ще бъде възможността министрите да одобрят политическите приоритети, определени в доклада за състоянието на Шенген. Комисията призовава настоящото и предстоящото председателство на Съвета да развият предложените приоритети и действия чрез Шенгенския съвет. Комисията ще придружава отблизо този процес както на политическо, така и на техническо ниво.

Докладът за състоянието на Шенген за 2023 г. отбелязва продължаване на изпълнението на инициативата на Комисията за укрепване на управлението на Шенгенското пространство и осигуряване на структурирани, координирани и общи европейски отговори на предизвикателствата, засягащи общото пространство, се отбелязва още в изявлението.

В доклада за работата на отговорните органи, като постижения през 2023 година се посочват:

Разширяване на Шенген: Хърватия се присъедини към Шенгенското пространство на 1 януари 2023 г. Това е първото разширяване от десетилетие и е значително постижение за Хърватия и Шенгенското пространство.

По-силно управление на Шенген: От март 2022 г. нов Шенгенски съвет обединява министрите от Шенгенското пространство, за да осигури стратегическо управление и оперативни насоки. През юни 2022 г. беше назначен шенгенски координатор, който да подкрепи тази нова рамка за управление. Инструменти като Шенгенския барометър, по-силните оценки на Шенген и предстоящото Шенгенско табло позволяват обща осведоменост за ситуацията относно функционирането на Шенгенското пространство.

Граници и полицейско сътрудничество: През март 2023 г. Комисията създаде първата по рода си европейска стратегия за управление на границите. През същия месец влезе в действие обновена Шенгенска информационна система (ШИС). Това е първата стъпка към оперативната съвместимост на широкомащабни ИТ системи в областта на правосъдието и вътрешните работи и е от решаващо значение за по-безопасен Шенген с по-силна роля на Европол.